ROETFILTER FOUTCODES

Foutcode P0471

Omschrijving

Exhaust Pressure Sensor 1: Implausible Signal.

Betekenis

De druksensor communiceert een onwaarschijnlijk signaal aan de ECM.

Oorzaken

Foutcode P0471 kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect.
 • Bedrading en/of aansluitingen van/naar de druksensor zijn defect.
 • Slangen en/of slangaansluitingen van/naar de druksensor zijn defect.
 • Drukverschil-sensor 1 defect.
 • Regelmodule defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk).

Gevolgen

Indien de storing niet tijdig verholpen wordt, kan het roetfilter verstopt raken met roet. En de foutcode P242F genereren.

Foutcode P0472

Omschrijving

Exhaust Pressure Sensor 1: signaal laag.

Betekenis

De druksensor communiceert geen of een laag signaal aan de ECM.

Oorzaken

Foutcode P0472 kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect.
 • Bedrading en/of aansluitingen van/naar de druksensor zijn defect.
 • Slangen en/of slangaansluitingen van/naar de druksensor zijn defect.
 • Drukverschil-sensor 1 defect.
 • Regelmodule defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk).

Gevolgen

Indien de storing niet tijdig verholpen wordt, kan het roetfilter verstopt raken met roet. En de foutcode P242F genereren.

Foutcode P0473

Omschrijving

Druk Sensor 1: Signaal te hoog/sterk

Betekenis

Er wordt een onjuist signaal uitgelezen door de ECM, welke buiten de vooraf ingestelde waardes valt.

Oorzaken

Foutcode P0473 kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect.
 • Bedrading en/of aansluitingen van/naar defect.
 • Drukverschil-sensor defect.

Gevolgen

Indien de storing niet tijdig verholpen wordt, kan het roetfilter verstopt raken met roet. En de foutcode P242F genereren.

Foutcode P1901

Omschrijving

Differentiaal druksensor deeltjesfilter functionering storing

Betekenis

Fout duidt op de druksensor die het drukverschil meet voor en na het roetfilter.

Oorzaken

Drukslangen en/of druksensoren zijn defect/beschadigd.

Gevolgen

Het filter raakt vol met roet. Bij het niet verhelpen van het probleem is foutcode P242F het gevolg.

Subcodes

Subcodes worden in veel gevallen enkel weer gegeven door een merk gebonden testkast.

 • 02 Pressure Sensor High Voltage
 • 05 Pressure Sensor Low Voltage
 • 58 Pressure Sensor Hose Line Malfunction
 • 75 Pressure Sensor High Differential Pressure
 • 76 Pressure Sensor Low Differential Pressure
 • 0F Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure
 • 11 Pressure Sensor High Pressure
 • 12 Pressure Sensor Low Pressure

Foutcode P2002

Omschrijving

Roetfilter efficiëntie onder de drempelwaarde.

Betekenis

De efficiëntie van het roetfilter is afhankelijk van de OBD sensoren die uitgelezen worden. Als de ECM meerdere malen een foutieve of onjuiste waarde berekend/uitleest om het filter aan te sturen, geeft de ECM de foutcode P2002 op.

Oorzaken

De volgende EOBD componenten dienen correct te functioneren om het regeneratie systeem actief te houden en te waarborgen, omtrent het roetfilter.

 • Differential pressure sender
 • Turbo
 • Luchtmassa meter

Foutcode P2002 kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • Foutief in geleerde OBD sensoren.
 • Slecht contact tussen de OBD sensoren en de ECM.
 • Kapotte of afwijkende OBD sensoren.
 • Foutief in leren van de auto, bij het plaatsen van een nieuwe of gereinigde DPF.

Gevolgen

Indien de storing niet tijdig verholpen wordt, kan het roetfilter verstopt raken met roet. En de foutcode P242F genereren.

Indien de storing actief is, wordt het regeneratie proces niet naar behoren uitgevoerd en kan het roetfilter niet compleet schoongebrand worden.

Als Noodloop actief is, wordt de Turbo terug gebracht naar acceptabele waardes. Op dit moment zijn drukwaardes voor het filter niet meer accuraat om te kunnen beoordelen. Topcats kan u gericht helpen om de oorzaak van deze foutcode te herleiden.

Zie ook het overzicht, onderdelen. Voor de meest gangbare gebreken aan het uitlaat systeem.

Onderdelen

Om aan tegeven welke functionaliteit de sensoren hebben die een roetfiltersysteem nodig heeft om correct te kunnen werken, staan deze hieronder uitgelegd.

MIL (waarschuwingslamp)

De uitlaatemissies waarschuwingslampje K83(MIL) Storingen welke een grote invloed op uitlaatsysteem hebben worden aangegeven door de uitlaatemissies waarschuwingslampje K83 (MIL). Als het contact wordt aangezet, moet de MIL zijn geactiveerd door middel van een functietest. Nadat de motor is gestart, gaat de MIL uit als er geen fout wordt geregistreerd. Indien storingen om relevante uitlaatemissies worden gedetecteerd in drie opeenvolgende rijcycli, zal de MIL continu branden.

Wanneer de MIL brandt, is de bestuurder verplicht zijn zijn voertuig te laten controleren in een garage.

Foutcode P2015

Omschrijving

Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Onwaarschijnlijke Signal.

Betekenis

Er wordt een onjuist signaal uitgelezen door de ECM, welke buiten de vooraf ingestelde waardes valt.

Oorzaken

Foutcode P2015 kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • Inlaatspruitstuk klep defect.

Gevolgen

Indien de storing niet tijdig verholpen wordt, kan het roetfilter verstopt raken met roet. En de foutcode P242F genereren.

Foutcode P242F

Omschrijving

Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged

Betekenis

Door de fabrikant ingestelde maximale druk waarde is bereikt of overschreden. Regeneratie niet mogelijk. Het roetfilter dient vervangen of schoongemaakt te worden.

Oorzaken

Foutcode P242F kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • P2463 – Roet accumulatie
 • P1901 – Differentiaaldruksensor deeltjesfilter functionering storing
 • P24A2 – Regeneratie niet voltooid

Gevolgen

Voertuig gaat in nood loop. OBD (MIL) lampje licht op ten samen met de voor gloei LED en eventueel aanwezige roetfilter (DPF) lamp.

Foutcode P2463

Omschrijving

Excessive Soot Accumulation

Betekenis

Het snel vollopen van het filter door grote hoeveelheden roet.

Oorzaken

Foutcode P2463 wordt veroorzaakt door de motor. De roetproductie van de motor is te hoog en dient te worden gereduceerd.

In vele gevallen is het klepje van de EGR afgebroken. Hierdoor geeft deze geen functioneringsstoring, indien deze ingeschakeld wordt. Enkel het klepje blijft stilstaan. Dit is enkel visueel te controleren.

Andere oorzaken kunnen zijn:

 • Lekage in de Turbo of Intercooler slang
 • Slecht werkende luchtmassa meter, hierdoor ontstaat er een slechte verbranding
 • Afwijkende injector waarden

Note: Let wel op dat het probleem kan komen vanuit de gehele in- en uitlaatgas stroom.

Gevolgen

Voertuig gaat in nood loop. OBD (MIL) lampje licht op ten samen met de voor gloei LED en eventueel aanwezige roetfilter (DPF) lamp.

Foutcode P24A2

Omschrijving

Regeneratie niet voltooid

Betekenis

Het vroegtijdig afbreken van het regeneratie proces door de ECM of ECU van het voertuig.

Oorzaken

Foutcode P24A2 kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • Motor uitgezet (Human error).
 • Regeneratie proces is afgebroken, komt meestal vanuit een gemeten OBD fout.
 • Geen gehoor gegeven aan het knipperende of oplichtende roetfilter lampje.

Gevolgen

Door het (te)vaak afbreken van het regeneratie proces kan het roetfilter afgevuld worden tot over de drempel waarde(P242F), dat deze niet meer onder het voertuig geregenereerd kan worden. Reden hiervan is, is dat een gecontroleerde verbranding van roet niet gewaarborgd kan worden.

Uw roetfilter reinigen is kostenbesparend tot wel 80%

HEEFT U NOG VRAGEN?

WIJ BEANTWOORDEN ZE GRAAG!

Uw roetfilter gereinigd voor € 295,- excl. BTW

Bedrijven in de automotive sector komen in aanmerking voor een korting